Samlarna

Bakom kulisserna på Sjöhistoriska

Fotoarkivet

Soms systerfartyg Sterlyad

Ubåten Sterlyad

I Sjöhistoriskas fotoarkiv finns ett fotografi av den ryska ubåten Sterlyad (sv Sterlett, liten stör) från 1905. Sterlyad är systerfartyg till den i dagarna omtalade ubåten Som (sv Mal), som kolliderade med det svenska fartyget Ångermanland 1916. Sterlyad sänktes av den ryska flottan i Tallin 1918.

Som-klassen ingick 7 ubåtar, alla med fisknamn. Som var byggt av Eletric Boat Company i USA och hette ursprungligen Fulton. Det var en prototyp till en serie ubåtar som senare byggdes i USA.

I fotoarkivet finns även fotografier av S/S Ångermanland. Se ovan.

Minnesmärken då och nu

 

Fotograf SMM/Anneli Karlsson

Invigning 2013. Foto SMM/Anneli Karlsson

För en vecka sedan invigdes ett nytt monument utanför Sjöhistoriska museet.
Det är inte första gången. Något liknande ägde rum för i dag 60 år sedan, den 5 juni 1953.

 

Fotograf Karlis Vizins

Invigning 1953.

Då avtäcktes en staty vid namn ”Sjömannen” snett bakom museets södra flygel med utsikt över Djurgårdsbrunnsviken. Bakom den stod ”Ostkustkommitén av år 1943 för sjökrigets offer” vars ordförande var Carl Albert Anderson, tillika ordförande för Stockholms stadsfullmäktige. Kostnadsramen för förslagen var 100.000 kr. Vissa av förlagsställarna bifogade utförliga kalkyler medan andra var mera osäkra. I fallet Stormen (se nedan) bifogades en brasklapp: ”Bronsen är för närvarande beslagtagen och bronsgjutarna kan inte lämna säkra prisuppgifter.”

Ett flertal av de insända beskrivningarna finns att läsa i museets arkiv. Där framgår att det inte alls var självklart att monumentet skulle placeras vid Sjöhistoriska. Vid tävlingen 1945 var ett flertal placeringar på förslag, bl.a. Kastellholmen, Skansen, Erstaklippan och Blockhusudden. Andra platser föreslagna av deltagarna var Strandvägen och Manilla.

Ett tag var det också på tal att monumentet skulle resas på den plats vid Sjöhistoriska där ”Gladans” mast står. Masten skulle då ha flyttats till infarten från Djurgårdsbrunnsvägen där det ansågs att den skulle utgöra en ”mäktig reklam” för museet och monumentet.

Det vinnande förlaget, av professor Nils Sjögren, ställdes ut på Sjöhistoriska museet tillsammans med de övriga bidragen. Förslagen fotograferades av museifotografen Karlis Vizins och några samlades också in till museet.

Fotograf Karlis Vizins

Bild från utställningen.

Bland förslagen är flera teman tydliga och några av de vanligaste är den döde eller döende sjömannen, den väntande kärestan och det sjunkande skeppet .

Fotograf Karlis Vizins

Dödens port.

”en symbol av vattenvågor med figur framträdande i dödsögonblicket i form av Fridens (Gudinna).”

 

Karlis Vizins

Katastrof.

”det dramatiska moment då ett fartyg torpederats eller sprängts av mina och sjunker i havet omvärvt av flammande lågor.”

Bland de mera unika märks också religiösa och rent krigiska motiv.

Fotograf Karlis Vizins

Stormen

”Gruppen föreställer Jesus stillande stormen och tänks utföras i brons.”