Samlarna

Bakom kulisserna på Sjöhistoriska

IF-båten i hamn

 IF-båten förtöjs vid Berhard Ingelsson

Sådärja, nu ligger hon förtöjd bredvid räddningsbåten Bernhard Ingelsson nedanför Vasamuseet. I onsdags 25/6 seglade vi IF nummer 1 över Strömmen mot hennes nya hem i Båthall 2. Det var fotograf Anneli, ägaren Stene och jag som i härligt sommarväder kryssade ut ur Svindersviken mot Djurgården. Vinden var svag och stickistäv men Stene pinnade med van och säker hand ut genom den trånga viken.

IF-båten med man ombord

Jag har besökt Svindersviken flera gånger och förvånas alltid över de förändringar som sker. Alla skumma båtar som legat vid Ryssviken är borta och kajarbeten pågår för fullt. De flotta husbåtarna ligger kvar vid södra stranden och ser lite ensamma ut. En bro mellan Nackalandet och Kvarnholmen är under byggnad och sprängningarna hörs vida omkring. Broar kan ställa till problem för segelbåtar men Gäddisbåtarna ska kunna passera under bron med marginal. Värre är det för den gamla ombyggda 95:an Britt-Marie som med sin höga mast tvingas byta hamn.

IF-båt på väg ut ur hamn

Det var så härligt väder att vi tog en extratur på fjärden. När vi passerat brobygget fick jag ta över rorkulten och vi kryssade ut mot Fjäderholmarna. Det är skvalpigt med alla turbåtar som far fram och tillbaka mellan bryggorna men IF:en guppade så fint i svallen.

Kvinna vid rodret till IF-båt

Söder om Beckholmen fanns ingen vind alls och en stund blev vi liggande stilla i skvalpet med slängande bom. Men snart kom vi ur bleket och fick ett lyft in mot Vasamuseet och museifartygen. Vi la till längsmed räddningsbåten Bernhard Ingelsson i väntan på att flytta in i Wasahamnen och vidare lyft till land.

Nykonserverat

Paket

Ibland känns det som rena julafton. Som när en museiintendent får tillbaka föremål som varit på konservering. Här om dagen kom en flyttlåda tillbaka från Studio Västsvensk Konservering i Göteborg (SVK). På uppdrag av oss har de konserverat ett antal sjöfynd som legat förvarade vattendränkta. Nu är de konserverade med PEG, Polyetylenglykol, konserveringsmedlet som hela Vasa är konserverat med.

puttofigur

Nu behöver de inte längre ligga under en vattenyta. Vattnet i virkets celler har ersatts av PEG, vilket gör att föremålen inte kollapsar då de torkar. Vi fick tillbaka en fin lite halvmeter lång puttofigur. Den flöt iland på en tomt 2004 i Djursholm. Utanför tomten ligger ett vrak som exponeras vid lågvatten och det händer att vågor ibland tar med överraskningar till tomtägaren. Skeppsvraket är idag fragmentariskt, men troligen från1600-talet. I samband med konservering undersöks föremålet noga. Virket är i detta fall ett lövträd och det har många spår av järnkorrosion, rost. En större spricka genom en underarm var fylld med sediment och sand. På baksidan finns tre hål, förmodligen efter upphängningen. Några träpluggar går rakt igenom figuren. Inga synliga spår av färg syntes, alltså har den nog inte varit målad.

 Kulskrå med kulor separerade

Också flera kulskrån kom tillbaka. De består av träbehållare med järnkulor i olika form och storlek inuti. Trä och metall konserveras på olika sätt och måste därför separeras.Vi beslöt då att i en av kulskråna skulle vi lägga tillbaka kulorna. Det blir ett fint visningsexemplar, medan de två andra förvaras med metall och trä separerat.